Obrovská veterná elektráreň v Atlantiku

Novinka

Obrovská veterná elektráreň na severe Atlantického oceánu by pokryla dopyt po elektrickej energie na celej planéte, uvádza vo svojej štúdii tím dvoch vedcov z Katedry globálnej ekológie na Stanford’s Carnegie Institution for Science. Vedci sa v štúdii zamerali na otázku - Aký je maximálny potenciál veterných elektrárni postavených na oceánoch ? Dokázali by sme nimi napájať celú Zem ? 

Odpoveď je áno. Vedci poukazujú na to, že rýchlosť vetra nad oceánmi je v priemere o 70% vyššia ako rýchlosť vetra na pevnine. Spôsobené je to tým, že vetru nad oceánom v ceste nič nestojí. Aj to je dôvodom, prečo vývoj veterných turbín nad morom tak napreduje.

Pozerajúc sa na severný Atlantický oceán, dvojica vypočítala, že veterná elektráreň by tu dokázala vyrobiť až štvornásobné množstvo elektrickej energie v porovnaní s priemernou veľkou veternou elektrárňou. Spôsobené je to silnými obdobnými vetrami, ktoré sú najsilnejšie v zime, kedy je teplotný gradient medzi chladným, arktickým vzduchom a teplým vzduchom v oblasti rovníka najväčší. 

Vedci vypočítali, že aby mohla veterná elektráreň napájať celú Zem, musela by mať rozlohu 3 milióny kilometrov štvorcových, čo je o niečo viac ako rozloha Argentíny (o niečo menej ako rozloha Indie). Výpočty taktiež ukázali, že pokiaľ by 4% všetkej vyrobenej elektrickej energie pochádzalo z veterných elektrárni, Svet by ušetril 12,8 miliardy ton uhlíkových emisií a ušetril tak 275 miliard dolárov. 

img
Rozloha Argentíny, zdroj: Wikipédia
img
Smer vetra v Atlantickom oceáne, zdroj: Tradewinds
img
foto: Shutterstock