Obrovský kráter sa objavil v Brazílii

Novinka

Obrovský kráter sa objavil medzi 5. a 6. novembrom na sójovej plantáži v Brazílii. Kráter má zatiaľ neobjasnený geologický pôvod, keďže oblasť nie je krasová. Predpokladá sa, že kráter sa mohol vytvoriť prepadnutím zeminy do starého tunelu.