Oceány a moria sú teplé

Novinka

Na analýze teplotných anomálii svetových oceánov a morí vidieť, že prevažná časť vôd je teplá a nad hranicou dlhodobého priemeru. Obzvlášť je zaujímavé sledovať oblasť rovníka v Tichom oceáne. Klimatologické modely totiž naznačujú, že sa tento rok vráti jav El Niňo.

img
Teplotné anomálie morí a oceánov