Oceány plné odpadkov

Novinka

NASA zverejnila dlhoročnú štúdiu. 35 rokov sleduje putovanie bóji, ktoré vypustila na niekoľkých miestach sveta. Študovala morské prúdy a prišla k záveru, že celosvetové odpadky sa v oceánoch stretávajú na piatich miestach. Odpadky znázorňujú svetlé bodky: