Ochladí sa v mnohých oblastiach Európy

Novinka

Ako vidieť na ansámbloch numerického modelu GFS, ktoré spájajú niekoľko jednotlivých prepočtov numerického predpovedného modelu, tak ochladenie je isté a to v mnohých krajinách Európy. Červená čiara vyjadruje 30-ročný priemer a ako vidieť, vo viacerých oblastiach budú teploty výrazne pod hranicou dlhodobého normálu.

img
Ansámble numerického modelu GFS