Od juhu sa blížia ďalšie búrky

- Kolárovo
Novinka

Dunaj aktuálne prekračujú ďalšie búrky, ktoré ovplyvnia počasie na západe.