Od severozápadu k nám prúdi chladný vzduch

- Ľ.F.
Novinka

Po prechode studeného frontu začína na naše územie prúdiť studený vzduch od severozápadu. Ten sa veľmi dlho nezdrží, keďže už dnes prejde cez naše územie od západu teplý front, za ktorý sa bude výraznejšie otepľovať.