Oko medikánu Numa v Stredozemnom mori

Novinka

Takto vyzeral dnes ráno medikán Numa v Iónskom mori. Tlaková níž si vytvorila takzvané teplé jadro, čo je znakom tropických búrok či hurikánov. Teplé jadro vzniká konvergentnými prúdmi teplého vzduchu, ktorý sa v najnižších vrstvách troposféry dostáva k stredu tlakovej níže a postupne okolo stredu stúpa nahor. Časť vzduchu, ktorý vystúpil sa dostáva ponad oblačnosť na okraj níže, no časť vzduchu klesá naspäť k stredu. Zostupné prúdy zabraňujú tvorbe oblačnosti a v jej strede sa tak vytvorilo dobre definované oko.