Október bol na Slovensku nadpriemerný

- P.M.
Novinka

Priemerná mesačná teplota za október bola na našom území o 1 až 2°C vyššia. Najvyššia priemerná teplota bola v Bratislave a to až o 2,6°C v porovnaní s dlhodobým normálom z rokov 1961 - 1990. Naopak, na Lomnickom štíte boli zaznamenané podpriemerné teploty. Priemerná teplota bola o 0,7°C nižšia ako je dlhodobý normál.