Október už zostane poriadne studený

Novinka

Dlhodobejšie predpovede nenaznačujú, že by sa v našej oblasti mala presadiť tlaková výš, ktorá by mohla priniesť stabilnejší charakter počasia. S tým sa stotožňujú aj dlhodobejšie klimatologické modely. Tie očakávajú, že druhá a tretia októbrová dekáda bude na našom území ako celok o 2°C chladnejšia ako je dlhodobý priemer. Ešte chladnejšie však bude severovýchodne od nášho územia, čo značí, že nás čakajú častejšie vpády chladnejšieho vzduchu od východu až severovýchodu. 

So zrážkami by sme na tom mali byť priemerne. Nebude ich ani veľa a ani príliš málo.

img
očakávané teplotné anomálie
img
očakávané zrážkové anomálie