Orava po veternej noci

Novinka

Na Orave zanechal vietor po nočnom vystrájaní polámané stromy a neporiadok.