Ovzdušie sa na Slovensku zhoršuje

Novinka
Ovzdušie sa na Slovensku zhoršuje

Vysokotlakové počasie v tomto období pomerne často prináša do Európy smogovú situáciu. Už aj na našom území sa v nižších hladinách zvyšujú koncentrácie polietavých častíc. Koncentrácie prachových častíc PM10 včera na viacerých staniciach prekročili denný priemer 50 µg.m-3. 

Osoby s dýchacími problémami by sa teda mali vyhýbať pobytu v exteriéri. Situácia sa zmení v nedeľu, kedy nad naše územie dorazia zrážky.

img
Včerajšie denné koncentrácie častíc PM10. Žltou farbou sú znázornené stanice s prekročenou dennou normou