Ovzdušie sa zhoršuje aj na Slovensku

Novinka

Vysokotlakové a hmlisté počasie v uplynulých dňoch dvíha hodnoty škodlivých látok v ovzduší. Denné koncentrácie častíc PM10 prekračujú stanovený denný limit 50 µg/m3 . Aktuálne sú limity prekročené v Nitre, v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Banskej Bystrici a v Prešove. Denný priemer sa pohybuje od 50 do 75 µg/m3

Hodnoty to ešte nie sú nebezpečné. Napríklad v Indii dosahujú koncentrácie častíc PM10 aktuálne aj 1000 µg/m3

img
Mapka miest s prekročenými dennými limitmi, zdroj: SHMÚ