Ozónová diera bola najmenšia za 30 rokov

- Ľ.F.
Novinka

Podľa satelitných meraní NASA sa ukázalo, že diera v ozónovej vrstve Zeme, ktorá sa každý september sformuje nad Antarktídou bola rozlohou najmenšia za posledných takmer 30 rokov. Podľa NASA dosiahla ozónová diera svoju maximálnu rozlohu 11. septembra s rozlohou 19,6 miliónov kilometrov štvorcových. Merania pomocou špeciálnych balónov takisto ukázali, že koncentrácia ozónu bola v oblasti nad Antarktídou v tejto dobe najvyššia od roku 1988, čiže najvyššia za posledných 29 rokov.

Pokiaľ ste už vytiahli šampanské, tak ho aj hneď môžete odložiť. Výnimočne malá rozloha ozónovej diery nebola spôsobená človekom, no z obrovskej časti kvôli počasiu, ktoré v oblasti Antarktídy prevládalo. Dôvodom bol podstatne nestabilný a teplý Antarktický polárny vortex, stratosferický systém nízkeho tlaku vzduchu, ktorý rotuje v smere hodinových ručičiek. Kvôli tejto anomálii sa tvorila oblačnosť v nižšej stratosfére len v minimálnom množstve. Vznik a prítomnosť oblačnosti v stratosfére je prvý krok, ktorý vedie ku katalyzovaným reakciám chlóru a brómu, ktoré ničia molekuly ozónu. Podobné podmienky panujú aj v oblasti Arktídy, kde však ozónová diera tak veľká nie je. 

Rozloha ozónovej diery bola mimoriadne nízka aj v roku 2016, vedci však upozorňuju na to, že tieto namerané hodnoty neznamenajú ,,hojenie" ozónovej diery, ale sú len znakom variability prírody.