Piesku na Slovensku sa nezbavíme ani zajtra

Novinka

Ak ste dnes ešte nespozorovali piesok na parapetách alebo kapotách svojich áut, tak zajtra ho už badať budete. Prachové častice zo Sahary prúdia vo výškach, pričom najvýraznejšia koncentrácia bude dnes večer na východe Slovenska. Zajtra sa však koncentrácia prachu stočí a vráti sa nad celé územie Slovenska. Autá môžete umyť až v stredu.