Piesočná búrka na západe Afriky

- P.M.
Novinka

Nad Saharou je veľmi veterné. Do vzduchu sa dostali tony piesku, ktoré teraz putujú Atlantikom.