Piesočná búrka nad Červeným morom

- Červené more
Novinka

Nad Červeným morom zúrila piesočná búrka. Je to jav síce bežný, nakoľko more obklopujú púšte, ale v takejto výraznej koncentrácii je piesočná búrka nezvyčajná. Zachytená bola aj zo satelitu.