Po El Niňo prichádza La Niňa

Novinka

El Niňo ovplyvňovalo počasie v uplynulých mesiacoch na celej našej planéte. Aktuálne možno z vývoja povrchovej vody oceánu v oblasti rovníka pozorovať citeľné ochladzovanie a z nadpriemerných teplôt sa vody oceánov dostávajú do podpriemeru. Všetko ukazuje, že nás čaká fenomén La Niňa, čo je opačný jav El Niňa.