Počasie nad Pacifikom

Novinka

Zaujímavý pohľad je na prevládajúcu komplikovanú synoptickú situáciu nad Pacifikom.