Počet hurikánov výraznejšie nekolíše

Novinka

Napriek tomu, že klimatické modely očakávali s nárastom globálnej teploty aj vyšší počet hurikánov, tak dlhodobý graf naznačuje, že zatiaľ nič výrazné sa nedeje a počet hurikánov sa nijako neodchyľuje od dlhodobého trendu.