Pohľad na búrku nad Spišom

- M.J.
Novinka

Pohľad z Košických Oľšian na búrky nad Spišom, ktorá len pred pár minútami zanikla.