Pohľad na búrku nad západom

- Búč
Novinka
Pohľad na búrku nad západom
Dániel Henzel - Búč (Komárno)

Búrka pri pohľade smerom na sever z Búča v okrese Komárno.