Pohľad na búrku z Košíc

- Košické Olšany - M.J.
Novinka

Takto vyzerá pohľad z okolia Košíc smerom nad severovýchodný obzor, kde sa vyskytli silné búrky.