Pohľad na shelf cloud

Novinka

Shelf cloud sa vyskytoval aj na ďalších miestach nášho územia.