Polárna žiara nad Nórskom

- Tromsø
Novinka

Uplynulé dni sa v severných oblastiach Európy vyskytuje výrazná polárna žiara. Takto ju zachytili v Nórsku.