Polárna žiara v USA

Novinka

Obyvatelia Severnej Dakoty v USA mali možnosť pozorovať polárnu žiaru. Geomagnetická búrka spôsobila polárnu žiaru, ktorú bolo možné v poslednom týždni pozorovať aj zo severnej Európy, kde však bola oveľa slabšie viditeľná kvôli nižšej intenzite.