Polárna žiara vo Fínsku

Novinka

Pomerne silná magnetická búrka spôsobila polárnu žiaru, ktorá bola viditeľná takmer v celej severnej hemisfére. Pozorovaná bola zo severného Poľska aj zo severného Anglicka.