Polia v Poľsku zaplavila voda

- Myszewo - P.M.
Novinka

Desiatky hektárov pôdy v okolí poľského mesta Myszewo zaliala voda. Poľnohospodári majú obavy, nakoľko voda im znemožňuje zber repky a obávajú sa, že do jari voda neopadne a na polia nebudú mať čo zasiať. Zaujímavé však na tomto celom je, že sa hľadá príčina problému, ktorá vôbec nie je jasná.

V oblasti uplynulé dni pršalo a voda na poli začala pribúdať, pričom vôbec neodteká. Poľnohospodári zvalili vinu na stavbárov cesty S7, ktorá spája Gdańsk a Elblag. Priepuste sú vraj zahltené a voda tak cez ne neodteká. To však stavbári odmietajú a vraj oni za situáciu nemôžu.

Starostovia okolitých obcí si myslia, že za to môže odvodňovací kanál Hench, ktorý odvádza vodu z oblasti, ktorý zablokovali práve stavbári spomínanej cesty zvyškami zeminy. Poľnohospodári si myslia, že ide o zablokovaný priepust a starostovia, že o kanál. Obe strany však vidia problémy vo výstavbe cesty S7. V priebehu týždňa preto majú spolu s úradmi hľadať jednoznačnú príčinu problému a jeho riešenie.