Polovica Ázijských ľadovcov sa roztopí

- Ľ.F.
Novinka

Kvôli klimatickým zmenám sú ovplyvnené viaceré oblasti planéty Zem, najviac sú však ohrozené zaľadnené oblasti a oblasti s horskými ľadovcami. Tie sú totiž citlivé na akúkoľvek zmenu teploty. Narastajúca globálna teplota neohrozuje len ľadovce v Arktíde či Antarktíde. Vedci z univerzity v Trente zverejnili príspevok pre časopis Nature, v ktorom poukazujú na to, že aj keby sa Parížska klimatická dohoda zachovala, 65% ľadovcov v Ázii sa roztopí do roku 2100.

Cieľom Parížskej dohody je udržať globálny nárast teploty pod úrovňou 1,5°C, čo zdá sa už nebude možné. Štúdia poukazuje, že ak sa celkový nárast globálne teploty do roku 2100 dostane na úroveň 3,5°C, 49% horských ľadovcov v Ázii sa do tohto roku roztopí. Ak však bude nárast o 4°C, pôjde už o 51% ľadovcov. Alarmujúce číslo je však 6°C. Ak by globálna teplota do roku 2100 narástla celkovo o 6°C tak by sa roztopili takmer dve tretiny, až 65% horských ľadovcov v Ázii.
 
Horské ľadovce v Ázii tvoria po Arktíde a Antarktíde tretiu najväčšiu zásobáreň ľadu na svete. Nárast globálnej teploty bude znamenať väčšie množstvo vody, ktorá stečie cez rieky do údolí. Ľadovce v Ázii sú hlavným zdrojom vody pre rieky ako Indus, Ganga, Brahmaputra či Rupal. Len v okolí rieky Ganga žije odhadom viac ako 1 miliarda ľudí, ktorí budú čoraz častejšie ohrozovaní prívalovými povodňami.