Popoludňajšia búrka

- Hrabovka
Novinka

Jedna z búrok sa už popoludní vyskytla v oblasti Trenčína.