Popoludňajšie sneženie v Trebišove

Novinka

Takto dnes dorazilo sneženie a následne sa vytvoril poprašok v Trebišove.