Posledný deň roka bol teplotne podpriemerný

- P.M.
Novinka

December ako celok skončil v našej oblasti opäť teplotne nadpriemerný. Posledný deň roka a aj mesiaca však bol veľmi chladný. Teplota na našom území bola o 2 až 5°C nižšia ako je dlhodobý priemer.