Postupujúci front je výrazný.Prináša aj búrky

Novinka

Aktuálne postupuje cez naše územie pomerne výrazný studený front. Ten naďalej prináša na mnohé miesta dážď. Počasie však dnes ovplyvnil aj v iných krajinách Európy. Vplyvom rozdielu teplôt vzduchových más, ktoré tento front oddeľuje sa dnes vyskytli aj bleskové výboje a to napr. v Maďarsku aj v Rakúsku.