Posyp v Bulharsku

Novinka

Aj keď je nedostatok snehu, tak sa treba vynájsť a cesty posypať: