Povodia sú nasýtené

- Skalité - P.M.
Novinka

Uplynulé dni priniesli veľa zrážok, čo pomohlo aj k rozvodnenosti vodných tokov a k ich nasýtenosti.