Povodia sú nasýtené

14.05.2019 o 20:32 - Skalité - P.M.
Novinka

Uplynulé dni priniesli veľa zrážok, čo pomohlo aj k rozvodnenosti vodných tokov a k ich nasýtenosti.