Povodne na juhu Anglicka

- P.M.
Novinka

V Anglicku sa vyskytli výrazné dažde, ktoré spôsobili aj povodne.