Povodne na juhu Anglicka

Novinka

V Anglicku sa vyskytli výrazné dažde, ktoré spôsobili aj povodne.