Povodne na Novom Zélande

- Ľ.F.
Novinka

Cyklón Debbie priniesol do oblasti Nového Zélandu výdatné zrážky. Tie vo vysokej miere ovplyvňujú vodné toky a vodné nádrže sa prepĺňajú. Jedno mesto muselo byť kvôli stúpajúcej vode už evakuované.

Massive Jets of Water Surge Through New Zealand Dam

One town has been evacuated after heavy rain from Tropical Cyclone Debbie caused massive jets of water to surge through this dam

Posted by The Weather Channel on 7. apríl 2017