Povodne v Dolnom Sasku

Novinka

Voda narobila problémy aj v Dolnom Sasku