Povodne v oblasti rieky Inn

- P.M.
Novinka

Viaceré polia v okolí rieky Inn sú zaplavené po rozvodnení rieky. Mnohým poľnohospodárom to spôsobilo obrovské škody a majú po tohtoročnej úrode. 

zaplavené polia, zdroj: ORF
zaplavené polia, zdroj: ORF