Povodňová situácia sa na Slovensku zlepšuje

15.10.2020 o 16:15 - Veronika Salayová
  • Novinka

Povodňová situácia na slovenských tokoch, najmä v prípade Hornádu, Hnilca a Bodvy, sa pomaly zlepšuje. V priebehu večera a noci môže však prísť opäť k vzostupu vodných hladín, najmä na dolných úsekoch tokov. 

Zdroj: SHMÚ
Zdroj: SHMÚ
Najnovšie správy