Povodňová vlna na Sardínii

Novinka

Hlboká tlaková níž priniesla na Sardíniu aj viac ako 200 mm zrážok:

Big flash flood torrent near Olbia, Sardinia today! Video: youreporter.it

Posted by Severe Weather Europe on 1. október 2015