Požiare v Južnej Amerike

Novinka

Veľké množstvo požiarov práve prebieha v Južnej Amerike. Mnoho z nich bolo založených z poľnohospodárskych dôvodov. Poľnohospodári zakladajú kontrolované ohne, ktoré majú spáliť nežiadúce rastliny a tak môžu zasadiť novú úrodu. Veľmi suchá pôda a silné nárazy vetra však často situáciu skomplikujú a z kontrolovaných ohnisiek sa stávajú nezastaviteľné požiare. Aktuálny počet týchto požiarov je taký veľký, že dym z nich putuje cez celú Južnú Ameriku a je viditeľný aj zo satelitu.