Požiare v štáte Washington

Novinka

V štáte Washington naďalej vyčíňajú požiare. Požiare zasiahli už 250 000 ha pôdy a zhorelo okolo 200 domov.