POZOR na smog. Najšpinavší vzduch má sever

- P.M.
Novinka
POZOR na smog. Najšpinavší vzduch má sever

Na našom území opäť panuje smogová situácia. Zlé to je najmä v oblasti severného Slovenska. Hodnoty častíc PM10 prekračujú v Žiline a v Martine denný priemer 50 µg/m3 . Aktuálne hodnoty sa pohybujú od 100 do 110 µg/m3. Povolené denné priemery sú prekročené aj v Ružomberku, v Handlovej, v Žiari nad Hronom, v okolí Hnúšte a Banskej Bystrice. Tu sa však hodnoty častíc PM10 pohybujú len slabo nad povolenú hranicu 50 µg/m3.

Za zvyšujúce sa koncentrácie nebezpečných častíc PM10 môžu lokálne kureniská na pevné palivo, ktoré za špinavý vzduch môžu až z väčšej polovice, ďalej je to doprava a továrne. 

Citlivé osoby môžu pociťovať podráždené oči, nos, hrdlo, pocit tlaku na prsiach, kašeľ a bolesť hlavy. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest. 

Zníženiu koncentrácie častíc PM10 nepomáha ani počasie. Ustálený charakter situáciu len zhoršuje. Sneh, prípadne kvapky totiž dokážu podstatnú časť častíc na seba nadviazať a nebezpečný prach tak spadne na zem. Mierne by sa to malo zmeniť v priebehu zajtrajšieho dňa, kedy sa očakávajú zrážky, ale zvýšené koncentrácie prachu v ovzduší zotrvajú.