Pozrite si, aká bola búrková situácia

Novinka

Amatérská meteorologická společnost zverejnila zaujímavé búrkové mapy sumarizujúce rok 2017. Z nich možno vyčítať napríklad to, že najviac búrok sa vyskytlo v oblasti Malej a Veľkej Fatry, v oblasti Spiša a Gemera. Vyskytlo sa tu viac než 40 búrkových dní.

Najhustejšie udierali blesky v blízkosti našich hraníc a to až viac ako 20 bleskov na km2.