Prachová búrka v Arizone

- Phoenix
Novinka

Búrky často pri zostupných prúdoch, ktoré sa dostanú k zemi dvíhajú malé častice. V tomto prípade výstupné prúdy z búrky zdvihli prachové častice a v meste Phoenix v Arizone vytvorili prachovú búrku.