Prachový diablík v Košiciach

- P.M.
Novinka

Včera sa v oblasti Košíc vyskytol slabý prachový diabol. Tento jav vzniká pri nerovnomernom prehrievaní vzduchových más nad zemským povrchom.