Prachový diablík v Košiciach

Novinka

Včera sa v oblasti Košíc vyskytol slabý prachový diabol. Tento jav vzniká pri nerovnomernom prehrievaní vzduchových más nad zemským povrchom.