Prachový diabol na zámku vo Versailles

- P.M.
Novinka

Na záhradách zámku Versailles sa vyskytol prachový diabol.