Prachový diabol nad Brazíliou

- Salvádor
Novinka

V Brazílii sa počas horúceho veterného dňa vyskytol výrazný prachový diabol.