Prachový diabol pri pyramíde v Mexiku

- Chichén Itzá
Novinka

V blízkosti pyramídy Chichen Itzá v Mexiku sa vyskytol takýto prachový diabol.